(0 szt.) - 0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

Zwroty i reklamacje

Reklamacje


Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami e-mailowo: ekoganik24@ekoganik.pl


Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:


1. Produkt podlegający reklamacji należy odesłać na adres: Ekoganik, ul. Urszuli 1, 65-14 Zielona Góra oraz pisemne oświadczenie, zawierające powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
2. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione  koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni odeślemy reklamowany produkt.


W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: ekoganik24@ekoganik.pl - udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.


Zwrot produktów


Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru,istnieje prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.


Zwracany produkt nie może nosić śladów żywania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.


Aby dokonać zwrotu produktu należy


1. Odesłać zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
2. Dołączyć do przesyłki pisemne oświadczenie, zawierające chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
3. W ciągu 3 dni od otrzymania przesyłki zwrotnej, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na podany w zamówieniu adres e-mail prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer kontaw ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy.


Jeżeli jednak zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy na podany w zamówieniu adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt.